امداد خودرو تهران


تماس با ما

مجموعه راه های ارتباط با امداد خودرو تهران سیار و شبانه روزی از غرب تا شرق

آدرس :

تهران، بزرگراه یادگار امام ، به سمت شمال، خروجی ایثارگران جنوب، کوچه ایثار، داخل کوچه، دفتر امداد ایرانیان بلد

تماس :

02122371047

شنبه تا چهارشنبه :

تمام وقت

پنج شنبه :

تمام وقت

جمعه :

تمام وقت

Loader